Bortlöpa

Old Swedish Dictionary - bortlöpa

Meaning of Old Swedish word "bortlöpa" (or bortløpa) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bortlöpa Old Swedish word can mean:

bortlöpa (bortløpa)
L.
bortlöpa (bortløpa)
1) löpa bort, springa bort, ge sig i väg, rymma. " från dödom kroppom bortlpa lyss" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP Skr 655 (senare avskr.). michel mwreemeSTere bortlopin SSkr 114 (1503-04). 2) rinna bort, flyta bort. lägger skiparen tynnorna j skipith. .. oc swa them fyller mädh win äller öll. .. tha är skiparn bepliktogher bethala thän skadhan som tilkommen är, oc ¨miSTa skiplönen före thet som borthwpith oc swrnath är STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMskr 64. ij tunnor öll, som hade bort löpit j lindwidz skip för jensse STb 4: 197 (1511).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bortlöpa may have also been written as bortløpa

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -lopin SSkb 114 (1503-04). -lwpin: -ith PMSkr 64.
  • -löpin: -it STb 4: 197 (1511)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚱᛏᛚᚯᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back