Borto

Old Swedish Dictionary - borto

Meaning of Old Swedish word "borto" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

borto
borta; på annan plats. " haffwer skiparen tynnorna längher borto än forordath var" STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 63. - borta, bortreST, frånvarnade, hans broder war nw hädhen borthe Svartb 521 (1477). - borta, försvunnen, breffuit wa borto ArfSTv 43 (1461). - borta, fjärran (från). wtwälia the mäSTara ok formän, som haffwa hälaght ok osmittadh liffwerne,. .. ok äru swa som satthe bortho wthan wm wärldhena, ok sit eghit köth, thz är thän ondhe luSThen j kytino är SpV 248. - vara borto, vara borta (från ngn), vara fjärran (från ngn). med dat. el. i dess STälle ack. sancta maria. .. mins a mik. .. oc war mik äkke tha borto, tha grymma dödzins time skal ofwerkoma mik SVb 480 (c. 1500). - vara bortq, fattas, saknas. hwat gangh ällir nytto haffwer renleksins blomSTir, om j kropsins renlek är botho (deeST) gärningenna frukt SpV 24 .. mädhan guddoms waldit opfyllir, samanhallir, ok omkringh gar atlth, huru sighiom wi tha honom wara tatenaST j himblomen, hwilkinwi withom j enghom STadhom wara j fran älir borto (nulli loco deesse) ib 559. edher schal jntet wara bortha STb 3: 134 (1493). - hava borto, hålla undan (ngt för ngn); ha tillägnat sig. konungen skall och förwalre att någre få menn iblandh almogen haffwe ey borte alle winningena STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 695 (senare avskr). han hade bortq benct kogx nycla STb 3: 23 (1492).

Part of speech: ab

Additional information: adv. L.

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • borta.
  • borte.
  • borthe )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚱᛏᚮ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back