Borto

Old Swedish Dictionary - borto

Meaning of Old Swedish word "borto" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

borto
STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borta. " þe äru langt STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borto" SD 1: 668 (1285, gammSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al afskr.). " en thera var STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borto" STenianus. Se Lg.">Bil 848. ib 600, 887. MB 1: 411. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 43, 218. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 133. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borto vari thz (aSTycken på Forn Svenska.">BSit; STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bort det) Su 438. " han haffuer mit rike STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borte (har STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borttagit, har fråntagit mig mitt rike)" Di 32. " haffue STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borthe theris STare förSTis landh och watten" SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 410 (1509). " hwa är then ther STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borto liggir" ST 306. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom os war lifs ok helso hop STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borto" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 174. " hwar herran är siälfwer folkeno STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borto" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 1877. " är honum STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borto snille ok wit" ib 6025. iþur priuilegia oc forn bref. .. varo iþär STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borto SD 5: 636 (1347). " glädhi oc frygdh är STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Aldre STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borto aff minne hörssl" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 29. " är iak STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Borto fran honom" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 149. VKR 21. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 7. STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 413 (1510).

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚱᛏᚮ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back