Bortovarilse

Old Swedish Dictionary - bortovarilse

Meaning of Old Swedish word "bortovarilse" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bortovarilse
bortavaro, frånvaro. " the sorgh oc dröwilse, som jwmfru maria haffde j sin kärista sons bortho warilse Hel män 261. lib. "ib 264. " aff thinne longhe bortowarilse thwina min siäl" SvB 487 (c. 1520).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • borth- Hel män 261 )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚱᛏᚮᚠᛆᚱᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back