Bortröra

Old Swedish Dictionary - bortröra

Meaning of Old Swedish word "bortröra" (or bortrøra) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bortröra (bortrøra)
KLemning. 1860. SFSS.">Bortskaffa, aflägsna. KLemning. 1860. SFSS.">Bortröra paddona KL 111. " KLemning. 1860. SFSS.">Bortröra thz som skadha ma" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 101. " vm nakor bärgsins deel KLemning. 1860. SFSS.">Bort röris (removeretur)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 221. obrygdilse. .. KLemning. 1860. SFSS.">Bort röre kärlekin af hughenom ib 277. KLemning. 1860. SFSS.">Bort rörþe änkte v sino hiärta af vrangs lusta þankom KL 188. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 363, 372, 2: 84, 126, 189, 239, 3: 9, 169, 220, 222, 246, 272. LfK 174. Ber 83. Su 437. hwa skal KLemning. 1860. SFSS.">Bortröra fore os thän stora stenen ofwir grafwena är lagdhir MP 2: 22. " KLemning. 1860. SFSS.">Bortrördhe stenen af grafwenne" ib. " KLemning. 1860. SFSS.">Bortrördher (avulSum) fran spinomen" Su 435. " lankt KLemning. 1860. SFSS.">Bortrördhe fran manna samuaru" ib 438. Jfr röra KLemning. 1860. SFSS.">Bort.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bortröra may have also been written as bortrøra

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚱᛏᚱᚯᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back