Borttaka

Old Swedish Dictionary - borttaka

Meaning of Old Swedish word "borttaka" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

borttaka
KLemning. 1860. SFSS.">Borttaga. " awithe them for KLemning. 1860. SFSS.">Bort taknan asna" Lg.">Bil 628. haffdo. .. thera hästa och haffuor KLemning. 1860. SFSS.">Bort taghit RK 2: 4611. israels söner KLemning. 1860. SFSS.">Borttogho ekke moabs landh MB 2: 106. " seen thän som KLemning. 1860. SFSS.">Bort takir världinna synde" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 53. " KLemning. 1860. SFSS.">Bort taka af thera hiärtom alt vantronna myRKir" ib 238. - part. pret. KLemning. 1860. SFSS.">Borttakin, KLemning. 1860. SFSS.">Borttagen, lam. var hon al halff swa som KLemning. 1860. SFSS.">Bort takin KL 363. " aller KLemning. 1860. SFSS.">Borttaghin swa at hwar lyMBer losnade fran androm (dissolutus est paralysi)" MB 2: 247. " är KLemning. 1860. SFSS.">Borttakin ok vanföör i allom limom" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 298. " war hon paralitica thz är mwmmen ällar halffuir KLemning. 1860. SFSS.">Borttakin" Lg 331. oppa andra sidhona allir halffuer KLemning. 1860. SFSS.">Borttaghen swa at han oppa the sidhona raadde eyngom sinom limmom ib 3: 356. ib 238. " som äre halffwe KLemning. 1860. SFSS.">Bort tagna" LB 7: 331. som KLemning. 1860. SFSS.">Borttagen er ib 341. ib 342, 347, 348.

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bortaka: -i KL 125 ;
  • -nan Lg 292. " bottager för borttager" SO 307),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚱᛏᛏᛆᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back