Borttapa

Old Swedish Dictionary - borttapa

Meaning of Old Swedish word "borttapa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

borttapa
förlora. " hwilkin thu XII aara gaMBlan borttappade" VNB 3. Lg 665. alla borttappadha nadher ib 90. XXX aar mins alders äru fram lidhne, oc alle borttappadhe oc oc osälelika bortkastadhe Su 240. " alt hans köt war borttapadh (förtärdt)" Lg 3: 371. - refl. bort tapas, förloras, gå bort, försvinna. alt feet oc dyrligit borttapadis (perierunt) MB 2: 361. " borttapades all the onda lukten" Lgren. 1875.">LfK 240. - varda förtappad. skulu the bort tappas vndir gudz grymmeliko rätuiso MP 1: 4. Jfr tapa bort.

Part of speech: vb

Additional information: v. L.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -tappa )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚱᛏᛏᛆᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VNB
Vadstena Nunnas Bönbok. Utg. af E. Rietz. 1842.
➞ See all works cited in the dictionary

Back