Bortthörka

Old Swedish Dictionary - bortthörka

Meaning of Old Swedish word "bortthörka" (or bortthørka) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bortthörka (bortthørka)
2) förtorka. - part. pret. förtorkad, förvissnad. Se Sdw 2: 1202. - bortvissnad, borttagen Se Sdw 2: 1202. 3) avtorka, torka bort. bildl. a thu millelika afftwar, oc borttärkker alla mina syndher SvB 513 (början av 1500-t.). - refl. bort thörkas, borttorkas, uttorkas. Se Sdw 2: l202.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bortthörka may have also been written as bortthørka

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • -törka )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚱᛏᛏᚼᚯᚱᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back