Bortthörka

Old Swedish Dictionary - bortthörka

Meaning of Old Swedish word "bortthörka" (or bortthørka) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bortthörka (bortthørka)
borttorka, uttorka. " then tidh gudh borttörkade (siccante) vatnet" MB 2: 12. ib 358. borttörkandhe madhenna källo LfK 94. - refl. bortthörkas, borttorkas, tyna bort. at menniskyan viisnar oc bort torkas öffuir allan lichamen LB 7: 262. - Jfr thörka bort.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bortthörka may have also been written as bortthørka

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bortörka: -ade MB 2: 358 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚱᛏᛏᚼᚯᚱᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back