Borttränghia

Old Swedish Dictionary - borttränghia

Meaning of Old Swedish word "borttränghia" (or borttrænghia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

borttränghia (borttrænghia)
undantränga, fördrifva. " nar renlekin bortträngir skörlifnadhin" MP 1: 49. - bortdrifva, aflägsna. bort thränggia the thingh som dröfwa fridhin Bir 1: 294. " än wi bort thrängiom kötzens skörlifnadh" Ber 79.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so borttränghia may have also been written as borttrænghia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚱᛏᛏᚱᛅᚿᚵᚼᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back