Bortvända

Old Swedish Dictionary - bortvända

Meaning of Old Swedish word "bortvända" (or bortvænda) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bortvända (bortvænda)
bortvända. " bortuänt min öghon af ofmyKLe syn" MP 1: 299. " at the bortuända licamlico sinnen af sinom naturlicom kraptom" ib 314. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 35, 108. " the bortvända sin öghon fra mik" ib 3: 363. frestande at bort vändä een valloghan man fran rätte tro KL 156. " bortuändir fran gudhi" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 15. ib 122, 387. bortvända sik, vända sig bort. nw hafwa the aldra wärst bort wänt sik KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 163. - Jfr vända bort.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bortvända may have also been written as bortvænda

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚱᛏᚠᛅᚿᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back