Bortvrängia

Old Swedish Dictionary - bortvrängia

Meaning of Old Swedish word "bortvrängia" (or bortvrængia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bortvrängia (bortvrængia)
förvrida : munnin är bortwrängdir (retortum) aff sine fäghrind suasom hunda mundir Bir 2: 244.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bortvrängia may have also been written as bortvrængia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᚱᛏᚠᚱᛅᚿᚵᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back