Boskaper

Old Swedish Dictionary - boskaper

Meaning of Old Swedish word "boskaper" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

boskaper Old Swedish word can mean:

boskaper
L.
boskaper
3) egendom, bohag, inventarier. viri, dicti malamän, habentes proprias domos et suppellectilia, dicta boskap Svartb 146 (1373). som han (gården) stoodh medh boo oc boscap Arfstv 15 (1461). " min booskap oc boskapsängh" ib 18 (1461). Jfr smaboskaper.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • boo- )
  • *boskaps ankoster ,
  • *boskapseghn
  • -ängh Arfstv 18 (1461) ),
  • *boskapsredhe ,
  • boskaps thing
  • -ting )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᛋᚴᛆᛕᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back