Boskaper

Old Swedish Dictionary - boskaper

Meaning of Old Swedish word "boskaper" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

boskaper Old Swedish word can mean:

boskaper
L.
boskaper
1) hushåll Bu 3. " mang hion i enom gardhe göra en Boskap vnder enom husBonda" MB 1: 37. ib 86, 93, 102, 103, 201. GO 343. " que ad culturam aGri seu ad aliam Boskapi necessitatem pertinent" SD 6: 237 (1350).
boskaper
2) egendom, gård, hemman? kan iak ey länger i Boscap sitia SD NS 2: 33 (1408).
boskaper
3) egendom, Bohag, inventarier. Bo oc Boskap, rörlikhet oc orörlikhet SD NS 1: 514 (1405). ib 96 (1402, gammal afskr.), 368 (1404, nyare afskr.). BSH 3: 145 (1463). " an jac oc. .. opläter. .. allan min Boskap oc alt thet jac ägher" SD NS 1: 563 (1406). en gard meþ allum Boskap SD 6: 125 (1349). " salde han Bort böker ok allan Boscap" Bil 792. Bo 16, 141.
boskaper
4) Boskap. " röktadhe wäl sin Boskap" MB 1: 208. " af fä ok Boskapi" KS 42 (108, 45). Gr 259. MB 2: 164, 172, 220, 252, 263. Jfr legho Boskaper.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • boskaps folk ,
  • boskaps man ,
  • boskaps pänningar
  • -päninngar )
  • boskaps sysla
  • -sisla: -sislo MB 1: 132),
  • boskaps þarvir ,
  • boskaps thing ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᛋᚴᛆᛕᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back