Boskatter

Old Swedish Dictionary - boskatter

Meaning of Old Swedish word "boskatter" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

boskatter
ett slags skatt. thetta är kyru rät, som the göra preSTen. .. jtem baaskatten, dictum taloywero, !UDDA_TECKEN? (1/2) lipspund geDDor eller !UDDA_TECKEN? (1/2) karp rogh Svartb (Skolkl) 586. Beckman STud 54. - Jfr bodskatter.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • boo-.
  • baa- Svartb (Skolkl) 586),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚮᛋᚴᛆᛏᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Back