Böste

Old Swedish Dictionary - böste

Meaning of Old Swedish word "böste" (or bøste) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

böste (bøste)
del av ett slaktat el. nerlagt djur; skinka? jtem bör kirkeherren haffua eeth bööste aff huariom biorne oc boge aff huariom älge oc reen Svartb 70 (1345?). boogh aff biörn oc bösth aff älgh Beckman Stud 54. Svartb (Skolkl) 586. thettä är kyrw räth som the göre prästen fförstä ij karp korn aff prästa kroken ij lass höö ij mark hombla eth bösthe Beckman Stud 54. Svartb (Skolkl) 385. item booskatten. .. eth bösthe med thz besthe aff them thry ell´r flere swiin slaktha thz bätrhre aff them ij slakth´r Beckman Stud 54. Svartb (Skolkl) 586. Jfr fläskaböste.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so böste may have also been written as bøste

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bööste Svartb 70 (1345?).
  • boste ib (Skolkl) 586.
  • bösth ib 585. Beckman Stud 54.
  • bosth Svartb (Skolkl) 5867),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚯᛋᛏᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Beckman Stud
N. Beckman, Studier i outgivna fornsvenska handskrifter. 1917. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back