Böta

Old Swedish Dictionary - böta

Meaning of Old Swedish word "böta" (or bøta) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

böta Old Swedish word can mean:

böta (bøta)
L.
böta (bøta)
1) laga, reparera. " bötha oc förbätra skipith" STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 85. ib 30. sancto johanne ewangeliSTa som til forinna war en fatighir fiskara son ok bygde ok bött gamul näth ok noth STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 149. iij arbetiskarla, som botadhä tappakareth STockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.">HLG 2: 24 (1511).
böta (bøta)
2) bota, hela, läka. med ack. är ok the spitälska sotthen swa oötzlikin ath hona kna jngen bötha eller läkia STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 193. " hwilkin saar jnghin kunne ällir formatte bötha ällir läkia" ib 5: 82. 3) hjälpa, gagna. Se Sdw 2: 1207. 4) råda bot för, avhjälpa, avvärja. mölnaren skall halla qwärena färdogha. .. och bötha dropa a qwärnenne och hywlahuseno VKJ 240 (1447). " ena handa sma marka. .. plägha ätha lentes, oc thet botes sw" STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 202. " skänka bo för. med gen. þäs pa matis luktes vegna, som senleges laagh. .. och langelica sengleges legat hade, gud hanom tess boothe" STb 4: 43 (1504). 8) ersätta, gottgöra. for thy lambeno gömande idher, haffwin j ekke än miSTh thz som ey bothas (reparari), sidhan thz är entidh miSTh SpV 340. 9) göra bot, giva bot. Jfr Sdw 2: 1207. knwt geST. .. hade faSTadh ok bött epter peder mölnare, som han tog aff daghom STb 1: 74 (1476). 11) plikat (med). böthe then mz kropp, som ey haffuer koo Arnell Brask Biᴵ 35.
böta (bøta)
3) göra bot för, giva bot för. the som gerningen giorde, skole honum (ɔ dräpte) ffaSTe och böte igen, som effter en död criSTin menniske bör at göre STb 4: 196 (1511). - Jfr forböta.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so böta may have also been written as bøta

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bota: -es PMSkr 202.
  • botha: -s SpV 340.
  • boothe STb 4: 43 (1504).
  • bötte MP 5: 149. betthe HLG 2: 134 (1525). botthe ib 145 (1526).
  • botadhä ib 24 (1511).
  • bött STb 1: 74 (1476)),
  • *böta bort , betala ut i form av böter, förbruka på böter ware tet sake, ath henne bonde ville forbryta sigh j nager; handa matte, tha sade hon jngalwnda, ath han skal böte bort hennes STb 4: 4 (1504).
  • böta i gen , 2) ersätta. böte hans (ɔ Jakob trupares) trvmppa igen widh hans iij (3) marck STb 1: 383 (1482).

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚯᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
VKJ
Vadstena klosters Jordebok 1500 jemte tillägg ur klostrets äldre jordeböcker. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1898. [Beträffande dateringen jfr E. Noreen, Historisk Tidskrift 39, s. 187 f.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back