Brädder

Old Swedish Dictionary - brädder

Meaning of Old Swedish word "brädder" (or brædder) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

brädder (brædder)
brädd, kant, rand. bäträ är spara fra bräd än fra bwthn GO 783. war han (ɔ: ampulen) fuller mz olio vp til bräddin Lg 3: 259. " war karit fult vp til brädda mz skönasta dryk" ib 244. " ginstan brast en deel aff bräddenum a karino" ib 256. Jfr älvabrädder.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so brädder may have also been written as brædder

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bräd ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᛅᚦᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back