Bradha

Old Swedish Dictionary - bradha

Meaning of Old Swedish word "bradha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bradha
hastigt. " " marsken swaradhe honom bradha" RK 2: 4458. 4280. 6823. - snart. MD (S) 221.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • bradh RK 2: 4280. " brad 6823; formerna så väl med som utan slutande a endast i rimslut),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᛆᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back