Brädhe

Old Swedish Dictionary - brädhe

Meaning of Old Swedish word "brädhe" (or brædhe) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

brädhe (brædhe)
bräde, bräda. " waro murane klädde mz brädhum aff cedro. .. oc all brädhin j wäggiomen oc a gulfweno waro kläd mz gul" ST 418. VKR 10. STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 85. STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 809. SToria. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.">BtFH 1: 145 (1506) o. s. v. SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 236 (1505). SOns STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM II, 12. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 176. " leg honom mellan ij [2] breder" LB 8: 41. " lwtte sik litit til at hwilas wppa eth bräde" Su 262. - bräde el. bord på hvilket en handtveSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKares varor utbjudas till salu. huilken en SOm sin egin man vill vardha han schall syth bräde ey vpslaa för än han al companijs reth haffuer fult giort SO 152. ib 142. - speLBräde. bildl. wel iach haffue haandhen ther hos paa brädhit STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 268 (1501). se oppa brädhet medh hwath tärninghin dragha will ib 257 (1501). ath i hafwe eder bodh diit nedh SOm see ther pa brädit medh ib 293 (1501). " se well pa brädet, ä hurv all ting kwnne sig forlöpe" ib 5: 458 (1511). vij velie haffue ögedh pa brädhet, swa her skall inthe varde skandindis SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 310 (1507). - Jfr butna- eke-, tak-brädhe.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so brädhe may have also been written as brædhe

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • brädhe Lg 3: 176 ; RK 3: 809.
  • -er LB 8: 41 ; BtFH 1: 145 (1506) , 153 (1507), 156 (1507), 159 (1507); FM 236 (1505)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᛅᚦᚼᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back