Brädhe

Old Swedish Dictionary - brädhe

Meaning of Old Swedish word "brädhe" (or brædhe) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

brädhe (brædhe)
bräde, bräda. "gaffue wy her morten lindorm lxxv (75) mark, som han haffuer vtlacht for staden for timber, pale, for bredha, näffuer ok murmesterna" Skotteb 80 (1461-62). ib 81 (1461-62). vrakara til tyera, neffuer, wiidh ok breden StÄmb 120 (1490). ib 122 (1491) et.c Jfr butna-, butn-, dura-, gröpe-, sagha-, skur-, skut-, skärm-, ställinga-, thak-, thiok-brädhe.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so brädhe may have also been written as brædhe

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bredhe.
  • bredha Skotteb 80 (146162) , 81 (1461-62). breden STÄmb 120 (1490), 122 (1491), 125 (1492), 127 (1493), 145 (1500). bredhen ib 148 (1501) ),
  • *brädha vräkare
  • *brädha värke ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᛅᚦᚼᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
StÄmb
Stockholms Stads Ämbetsbok 1419--1544. Utg. genom J. A. Almquist. 1927.
➞ See all works cited in the dictionary

Back