Bradhrädder

Old Swedish Dictionary - bradhrädder

Meaning of Old Swedish word "bradhrädder" (or bradhrædder) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bradhrädder (bradhrædder)
sanr till fruktan el. bekymmer (för ngt), lätt ängslig (för), övermåttan bekymrad (för)? höfärdoghir är. .. änxloghir for hedherigiri. .. bveradhräddir (torde bero på feltolkning) om sina främian, gladhir ath sino loff, sina lastir räknandhis for dygdhir (lat. superbus. .. est. .. anxius ambitione. .. stupidus prouectibus suis. gratulants laudibus suis. uitia sua virtutes estimans) SpV 160.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bradhrädder may have also been written as bradhrædder

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᛆᚦᚼᚱᛅᚦᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back