Brädska

Old Swedish Dictionary - brädska

Meaning of Old Swedish word "brädska" (or brædska) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

brädska (brædska)
brådhet, snarhet. "skörliffnadhins dötter äru atta. .. fiärdhe är brädzska j sköra syndir, for thy nar nakar thänkir sik stadhughan staa tha ffallir han raskast" SvKyrkobr 355. " snarhet till vrede, häftighet, retlighet. människionna synde. .. som äro. .. langlikin owinskapir, dela ok trätta brädzska ok kiff" MP 5: 91. Jfr harm-, il-brädska.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so brädska may have also been written as brædska

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • brädzska )
  • brädsko fulder

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᛅᚦᛋᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back