Brädska

Old Swedish Dictionary - brädska

Meaning of Old Swedish word "brädska" (or brædska) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

brädska (brædska)
häftighet, våldsamhet. vatnanna bräzska Bir 2: 316. " ib 1: 332, 2: 157, 171. örn flygiande mz bräzsko" MP 1: 71. mz alle bräzsko rusa paa han MB 2: 325. " löpo diäflanne mot hänne mz bräzsko" Bir 3: 370. " forethankin bryther dröfwilsanna brädzko" Ber 154. - våldsam stöt. the dröffuilse oc brädzsko som owir oss äru kommen MB 2: 280. - häftighet (i sinnet), vrede. til vredhe ok brädzsko MP 1: 352. " i wredhinna bräzsko" Ber 108. thina brädzsko späkia ib 263. - raseri. af tholke bräzsko giordhis honom swa stor grymelikhet Bo 218. häftighet, våldsam drift, lidelse. mz osigherlige skörhetz bräsko MB 2: 133. - ifver. älskelikhetsins älla älskoghans bräzska Ber 14.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so brädska may have also been written as brædska

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • brädzska.
  • bräzska. brätzska. bräska.
  • brazska: -o Bir 2: 157),
  • brädsko fulder
  • bräzskofullir )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᛅᚦᛋᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back