Brädsker

Old Swedish Dictionary - brädsker

Meaning of Old Swedish word "brädsker" (or brædsker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

brädsker (brædsker)
häftig, våldsam. pollux optändr j eldzsens bräska wrede (igne furoris accensus) sökte j mot en troyan. .. oc stak honom Troj 31. - häftig, vred. wj magom thät. .. betänkia j warom hog hurw stor ok skadelikin bördha thät är widh människiona siäl ath warda brädzkom ok wredom for thy hon fortappa tha sinom sinnom MP 4: 64. (Jfr Ark. f. Nord. Fil. 49: 204). Jfr harmbrädsker.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so brädsker may have also been written as brædsker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • bräsker: -a Troj 31 )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᛅᚦᛋᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back