Braghþ n och f.

Old Swedish Dictionary - braghþ n och f.

Meaning of Old Swedish word "braghþ n och f." in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

braghþ n och f. Old Swedish word can mean:

braghþ n och f.
1) svängning, hastig rörelse, blink. Jfr öghna braghþ.
braghþ n och f.
2) arbete, arbetssätt, uppfinning. böldh han thaghar göra sik en waghn mz konstelik bragdh Al 9077. Jfr mästarbraghdh.
braghþ n och f.
3) påfund, konstgrepp, knep. thässa myror giordho et bragdh Al 9395. " han for tha mz listelige bragde" RK 2: 9192. Jfr älskogs bragdh.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᛆᚵᚼᚦ::ᚿ:ᚮᚴᚼ:ᚠ.
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back