Bräkne

Old Swedish Dictionary - bräkne

Meaning of Old Swedish word "bräkne" (or brækne) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bräkne (brækne)
ormbunke, pteris aqvilina Lin. JFr Smedberg, Peder Månssons landsmansskpa s. 47. " flix bräkne Växtförteckn. Fr. slutet av 1400-talet hos Th. M. Fries, Ark. f. Bot. Bd 3 nr 14 s. 7. är bräkne thet fördriffz mädh dyngio" PMSkr 196. wathn som gioth är aff bräkne ib 429.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bräkne may have also been written as brækne

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᛅᚴᚿᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back