Bram

Old Swedish Dictionary - bram

Meaning of Old Swedish word "bram" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bram
ståt, skrytsamt uppträdande, öfverdåd. han kom ther mz sua stort bram RK 1: (sfgn) s. 191. " med högmodogheet kom han mz mykit bram" ib 3: (sista forts.) 5661. hwar är nw thit braam oc thiin stora högferdh LfK 217.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • braam )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᛆᛘ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back