Brämtunna

Old Swedish Dictionary - brämtunna

Meaning of Old Swedish word "brämtunna" (or bræmtunna) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

brämtunna (bræmtunna)
ett slags tunna, troligen så beskaffad att övre delen ej varit helt tillsluten utan blott haf en 1/2 dm. bred kant (bräm?) löpande innanför stäverna och omslutande en rund öppning som väl varit täckt av en lös brädskiva ss lock. Se Ark. f. Nord. Fil. 49: 204. ena brämtynno skarpan fisk Arfstv 19 (1461). ib 63 (1474). ij (2) brem thynnor medh faath och drykkekar ib 63 (1474).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so brämtunna may have also been written as bræmtunna

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • brem-.
  • -tynna )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᛅᛘᛏᚢᚿᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back