Brander

Old Swedish Dictionary - brander

Meaning of Old Swedish word "brander" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

brander Old Swedish word can mean:

brander
L.
brander
1) brand, brinnande, brännande eld. dömd a baal ok a brand Bu 30. tändo brand iui þera härbärghe ib 134. " öddo al landin vm kringh rom mz brand oc swärdh" Bil 757. ib 125. Fl 3. Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2981, 2: 2401. wlkanus biärgh. .. bläste langan wägh ledhan brandh opPa landit Bil 216. - brand, eldsvåda. epter then sture branen BGG 299. - Bildl. brand, låga. thände han brandh oloFliks lusta jnnan hänna hiärta Bil 446.
brander
2) brand, eldbrand, brinnande trästrycke. som brander i elde MB 1: 480. " castaþo fulan faþur a branda" Bu 22. ib 176, 531. " lughande branda ok gnisto Flughu vidha" Pa 22. Bir 1: 71, 104, 369.
brander
3) det som är så brändt, brännmäParentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKe. haffwe the. .. skooret BudkafFle medh brandh oc snara BSH 4: 111 (1486). - Jfr eld-, elde-, kärleks-, lyse-, mordh-, vaþa-, vidha-brander.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bran: branen BGG 299. -ar),
  • brandaiärn ,
  • branda vaþe ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᛆᚿᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BGG
Bröderne af S:t Gertruds Gille i Stockholm 1419--1484. I Småstycken på Forn Svenska, samlade af G. E. Klemming. 1868--81.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
➞ See all works cited in the dictionary

Back