Brandiärn

Old Swedish Dictionary - brandiärn

Meaning of Old Swedish word "brandiärn" (or brandiærn) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

brandiärn Old Swedish word can mean:

brandiärn (brandiærn)
1) brandjärn, trefot att sätta kokkärl på över elden el. järnställnkng (järnrist) lägga veder på i en spisel. Jfr Hildebrand, Sv. Med. 2: 259. HLG 3: 128 (1529). ib 132 (1529).
brandiärn (brandiærn)
2) brandjärn, järnställning vari ved antändes ss bloss för fiske i mörker. mölnaren skal haffua sin eghen ökia. .. med. .. liwstra och brandiärn Arnell, Brask Bi ᴵ 26. - Jfr brandaiärn.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so brandiärn may have also been written as brandiærn

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᛆᚿᚦᛁᛅᚱᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HLG 3
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm och Helgeandshuset i Uppsala. V--VIII. Gillets leuata 1515--1528. -- Räkenskaper för Helgeandshuset i Uppsala 1528--1529. -- Utg. av I. Collijn. 1930.
➞ See all works cited in the dictionary

Back