Brandskatter

Old Swedish Dictionary - brandskatter

Meaning of Old Swedish word "brandskatter" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

brandskatter
brandskatt. " " FH 7: 80 (1509). BSH 5: 462 (1511). RK 3: (sista forts.) 5663, 5945.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bråndskatt RK 3: 5663, 5945),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᛆᚿᚦᛋᚴᛆᛏᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back