Bränna

Old Swedish Dictionary - bränna

Meaning of Old Swedish word "bränna" (or brænna) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bränna Old Swedish word can mean:

bränna (brænna)
L.
bränna (brænna)
1) bränna, genom eld förtära el. förstöra. at bränna min ben Bu 13. þe vildo han. .. bränna ib 176. " them skKLemming. 1862.">Al KLemming. 1862.">All thry bränna liwanKLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dis" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 369. " kom elder aff gudhi oc brände chore oc hKLemming. 1862.">Alffthridhia hundradha män" ib 405. " sidhan the waro KLemming. 1862.">Alle brände" ib. " up resa. .. sancti laurencii kiKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKio som lonGObarKLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Di brändo" Bu 417. " brändo the lödesa KLemming. 1862.">Alt i röter" KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2270. " the haffdona (bron) KLemming. 1862.">Alla bränt" ib 2294. " hans land war häriat oc bränt" ib 840. " at bränna offer" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 199. " brennanKLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dis them försth j KLemming. 1868--73.">ASko" KLemming. 1862.">Allius. 1845.">PM XL. - abs. för än iak faar vt i danmaKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK at brennä KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 807. - bränna, genom eld skada. bränt barn seer widh eldh GO 1078. tz som brenth oc skollat er KLemming 1--10. 1883--86.">LB 7: 166. " doger thz mykith ffor thz som brenth er eller eldh haffuer skadath" KLemming 1--10. 1883--86.">LB 2: 40. - bränna, mäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKa (med brännjärn). brennes annar hennKLemming. 1868--73.">AS kindh mz eth glödgat järn KLemming. 1862.">Allius. 1845.">PM 30. bränna, genom brännande vålla el. åstadkomma. er hästir istädhugir, brän fori sporanum a badha sidhu enä vnd Hästläked. i KLemming. 1868--73.">AS 137. - bränna (ss lysämne, vällukt el. dyl.), nyttja till elds underhållande bränna rökilse KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 404. - bränna, genom brännande el. smältning rena. cc pund bränt guld Bil 761 - bränna, genom brännande KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bereda. bränna tighil KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 288. brenna koll KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Di 123. " sKLemming. 1862.">Alth görs aff KLemming. 1868--73.">ASko som bränd är aff trä äller aff kKLemming. 1862.">Alk som brändher är aff stenom" KLemming. 1862.">Allius. 1845.">PM XL. " brenna sKLemming. 1862.">Alt aff blod" ib XLI. bränt sKLemming. 1862.">Alt Hästläked. i KLemming. 1868--73.">AS 137. " likir thom manne som gör bränt vin (vinum ardens) älla bränt vatn (aquam ardentem) hulkit som görs ok blandKLemming. 1868--73.">AS aff vine" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 418. aff brenth wiin KLemming 1--10. 1883--86.">LB 7: 127. " brenna tz watn som forlenger menniskiona liiff" ib. " tz vatnit skKLemming. 1862.">Al brennKLemming. 1868--73.">AS aff röth vin ib. "ib 133, 135, 136. KLemming. 1862.">Allius. 1845.">PM XXVIII, XXXII XXXVII o. s. v. 6, 8, 11, 12. - part. pret. (genom inflammation) stockad. hon löser wel brendha (Macer: concretum) miölk j spinom KLemming 1--10. 1883--86.">LB 7: 100. ib 8: 50. bränt blodh fult mz gKLemming. 1862.">Alla är thungt oc säter sik nidherst ib 5: 293.
bränna (brænna)
2) brinna. " ii bränanda bKLemming. 1862.">Ale" Bu 22. ib 501. " sarlika brännum wi" Bil 238. " brännande oc liusande lyktan" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 82. " brennande kyndolmesso lyws" KLemming 1--10. 1883--86.">LB 2: 61. thz (ɔ: blws) brände iämfKLemming. 1868--73.">ASt som nakath mws KLemming. 1862.">Al 2334. ib 5697, 6792, 7288, 8036, 9418. KL 285. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 7879, 3: 2257, 3309. j brennande (ardenti) sio mz eldh oc brennKLemming. 1868--73.">AStens logha MP 1: 18. brennandhe (ignitum) gul ib 45. - flamma, glänsa. mz brännande (Cod. A brwno 413) swärdhe KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: (Cod. B) 562. - Bildl. brinna, låga, vara varm (af nåGOn sinnesrörelse eller känsla). värma hiärtat oc göra thz brennande KLemning. 1860. SFSS.">Bo 15. " brennande oc idhkelikin bön" ib 45. " brennande älskoghe" ib 232. " mz. .. brännande kärleek" KL 293. " af brennanKLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dista (ardentissimo) guz kiärlek" KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Ber 269. - ifrigt längta, vara ifrig. äpte hänne KLemming. 1868--73.">AStundelica bränna KLemming. 1860.">Gr 283. " brännande til GOdha gerninga" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänKLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Dikt Engelens KLemming. 1860.">Gren. 1866.">Bern. Utg. af G. O. Hyltén-CavKLemming. 1862.">Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 463. ib 100. VKR X. " giordhe them brännande ath tKLemming. 1862.">Ala af myna guddoms höghelikheth" ib 70. - med lågande blickar el. skaprt betrakta? han fäste siin öghon ij hans änne stadhlika a hans änlite brände KLemming. 1862.">Al 2606. - uppeldKLemming. 1868--73.">AS, blifva liflig? til enkte skäl idhart samwit bränner KLemming. 1862.">Al 7110 (i de flesta af anförda ex. skulle bränna kunna betraktKLemming. 1868--73.">AS ss en mot Isl. brenna svarande sidoform till brinna).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bränna may have also been written as brænna

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • bräna: -ande Bu 22.
 • brenna.
 • -ir ,
 • -de ,
 • -der ),
 • bränna af , afbränna, genom eld förstöra. haffwer brent aff xv (15) garde BSH 5: 90 (1506). " haffwer brent al socknen aff" ib. " brennä honom land och städer aff" Va 45. PK 233. Jfr afbränna.
 • bränna bort ,
 • bränna inne ,
 • bränna nidher ,
 • bränna up ,
 • bränna ut ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᛅᚿᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

AS
Ur en Antecknares Samlingar. Utg. af G. E. Klemming. 1868--73.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back