Braþ

Old Swedish Dictionary - braþ

Meaning of Old Swedish word "braþ" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

braþ Old Swedish word can mean:

braþ
1) stek. " vänt braþena ok ät þän del nu är stektar" Bu 416.
braþ
2) jagtbyte, fångst, rof. blädhias som leonit nar thz hawir fatat bradhena KLemning. 1860. SFSS.">Bo 189. " wardha owina bradh" MB 1: 402. ib 262, 415, 429. Bil 303. KL 323. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 24, 301, 2: 54, 201, 210, 3: 42, 71, 426. KLemming. 1862.">Al 9673. GO 838, 1064. Di 69. Ber 145, 153. Jfr villebradh.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bradha panna

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᛆᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back