Braþlika

Old Swedish Dictionary - braþlika

Meaning of Old Swedish word "braþlika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

braþlika Old Swedish word can mean:

braþlika
L.
braþlika
1) hastigt, i hast, plötsligt. en draki com braþleca vndan jorþenne Lg.">Bu 199. " stoþ braþleca up" ib 520. " at en äller twe aff förnäfndom biscopum falder äller falla swa fraan at egh kunno braþlica andre i þerrä staþ tiltakas" SD 5: 567 (1346). Lg.">Bil 110. Gr 297. MB 1: 354. RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 218, 273. Va 38. Fl 1476. Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 2039. RK 2: 4220, 4284, 8492. MD 8, 10. MB 2: 62, 170. Su 234. Lg 69, 3: 514.
braþlika
2) strax, genast. " latin bradhlika kalla hänne" Fl 255. " drötningin bradhlika thädhan gar" ib 433. ib 480.
braþlika
3) snart. " gaf Var herra tha hänne sinna näruaru ömnilse hulka han skulle bradhelica fran hänne taka" Bo 167. " iak skal bradhlika sända thik the mö" Fl 213. ib 247, 422, 482. Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 862.
braþlika
4) häftigt. " afwitte them oc snybde bradhlika" MB 1: 422. " ib (Cod. B) 550. - Jfr fulbradhlika. "

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
 • braþleca Bu 199, 520.
 • bradhelika Bil 110 ; Bir 1: 218.
 • bradhelica Bo 167.
 • braleka Lg 3: 514.
 • bradligha MB 2: 62.
 • bradeliga ib 170.
 • bradeligä Va 38.
 • bradlige RK 2: 8492.
 • bratlige MD 10.
 • bradhlik Iv 862, 2039.
 • bradhelik Fl 1476.
 • bradeligh MD 8.
 • bradlig RK 2: 4220, 4284),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᛆᚦᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back