Braxn

Old Swedish Dictionary - braxn

Meaning of Old Swedish word "braxn" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

braxn
braxen. "j (1) pund idhe for iij (4) ortiger, ok j (1) pund brassna for ij (2) öre" Skotteb 362 (1460 ; Kämn). for !UDDA_TECKEN? (1/2) tunne lax !UDDA_TECKEN? (1/2) tunne geDDer oc for iij (4) pund brax ib 448 (1471 ; Kämn).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • *braxnaman
  • brasna- SSkb 61 (1502-03)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᛆᛋᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back