Bredhföte

Old Swedish Dictionary - bredhföte

Meaning of Old Swedish word "bredhföte" (or bredhføte) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bredhföte (bredhføte)
padda. " hänna fötir varo swa som bredh föta älla paddo (quasi bufonum) skipadha" Bir 3: 136. " mine fötir äru swa som bredhföta (quasi bufones)" ib 138.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bredhföte may have also been written as bredhføte

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᚽᚦᚼᚠᚯᛏᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Back