Bredhleker

Old Swedish Dictionary - bredhleker

Meaning of Old Swedish word "bredhleker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bredhleker Old Swedish word can mean:

bredhleker
1) bredd. " bredleken pa hussit in vti grenden xix (19) alna hörene mellen" STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 102 (1487). STb 2: 195 (1487). ib 273 (1488). - vidd, utSTräckning, omkrets. han tholde pino, owir allan sins likama bredhlek SkrtUppb 317.
bredhleker
2) bredsida. " mz skiällomen hwilkra äggia äller hwashet wiSTe nidher til jordhinne, ok bredhlekin (latitudo) wiSTe wp" Mecht 83.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bre- STb 2: 195 (1487). ib 273 (1488).
  • -läker: -in HLG 1: 111 (1467)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᚽᚦᚼᛚᚽᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back