Bredhleker

Old Swedish Dictionary - bredhleker

Meaning of Old Swedish word "bredhleker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bredhleker
bredd, vidd j vingana bredhlek Bir 1: 350. Fl 1240 (Cod. B, C). Al 7330. Su 327. holken aker hAlder a sina lengd atta stenger oc fämtighi oc a bredleken atta SD NS 1: 157 (1402). " ib 2: 120 (1409). "SJ 301 (1462), 302 (1462), 310 (1463?), 313 (1464).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bredläker: -en SJ 302 (1462); -in ib 310 (1463?), 313 (1464). brädläker: - en ib 301 (1462)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᚽᚦᚼᛚᚽᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back