Bredhöxe

Old Swedish Dictionary - bredhöxe

Meaning of Old Swedish word "bredhöxe" (or bredhøxe) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bredhöxe (bredhøxe)
bredyxa, stridsyxa med bred ägg. at ängen af almoghänom ma nokor vapn bära som man ma nokon skapa med gyora som är steamäz. bughi. köluä. spyut. swärþ. allr bredyGS SD 5: 638 (1347). ib 2: 165 (1294). SEG 119. GS 47 (1441, orgig.). Jfr bredha.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so bredhöxe may have also been written as bredhøxe

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • bredh yxe SEG 119.
  • breedhyxe GS 47 (1441, orig.).
  • bredöx SD 2: 165 (1294).
  • bredygs ib 5: 638 (1347)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᚽᚦᚼᚯᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
GS
Några Gambla Stadgar [såsom bihang till Biärköa-Rätten utg. af J. Hadorph]. 1687.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SEG
Stadga för ett S:t Eriks Gille nära Upsala. I Småstycken på Forn Svenska.
➞ See all works cited in the dictionary

Back