Bref

Old Swedish Dictionary - bref

Meaning of Old Swedish word "bref" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

bref
skriftlig (tryckt) handling. SD 6: 358 (1352). SD NS 3: 151 (1446). ib 357 (1418). " vether ath vi aktom lata prenta vid VIII: c (800) breffuer pro ecclesia nostra" HSH 13: 116 (1524, Brask). - skriftligt intyg el. bevis. sporde borgamestarena oldermannen aath, om lhan medh sine brödher hadhe nagat bescheth ther pa, antignge breff eller wytne, ath han (ɔ källaren) gillit tilhöre HLG 1: 132 (1490). findz jngen breff eller skel til aff forscreffne gille, huru the äre wiidh hanum (ɔ: källaren) komen, ok forskreffne mattis haffuer ok jngen breff vtan retta heffden ib 134 (1491). Jfr aflats-, atskililsa-, banz-, bebindininga-, befalninga-, bestäl-, bevisninga-, biskop-, bortdrifning-, bura-, bytis-, dom-, fasta-, forvaringa-, frihets-, gavo-, gipta-, hemols-, hovudh-, inventarii-, iordha-, kollations-, konvents-, kredentie-, köpe-, lagha-, makt-, morghongavo-, mädhgavo-, mäkte-, prebendo-, provast-, prästa-, pärmana-, pärmans-, qvitta-, skiptis-, skötings-, skötninga-, stads-, stadhfäste-, stadhfästilsa-, stämninga-, stämmo-, testamenta-, testamentes-, testamente-, testificatio-, vis-, vitne-, vitnis-, vägha-bref, ävensom breve.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • breef.
  • breyf SD NS 3. 357 (1418)
  • breffuess ib 250 (1465, avskr.).
  • breffuer HSH 13: 116 (1524, Brask)),
  • *breva skap
  • -skop )
  • *breva skiäl ,
  • *brefs visare ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᚽᚠ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
HLG 1
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. I. Gillesboken 1393--1487. Utg. av I. Collijn. 1921.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back