Breþa

Old Swedish Dictionary - breþa

Meaning of Old Swedish word "breþa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

breþa Old Swedish word can mean:

breþa
1) breda, utbreda. bredde hon a thöm clädhin KL 352. breddo ämuäl sin äghin KLädhe vndir asna fötrena KLemning. 1860. SFSS.">Bo 165. Iv 4319. RK 1: 4425. KLemming. 1862.">Al 3513. " hade. .. satt till KLemning. 1860. SFSS.">Bordhen oc dwkana brett" RK 3: (sista forts.) 5154.
breþa
2) uträcka, utsträcka,? han bredde ä mädhan stumpen wan (utsträckte, höll Framför sig stumpen af det sönderslagna blosset, så länge detta räckte?) KLemming. 1862.">Al 2337.
breþa
3) hölja, täcka, breda (inr.). breddo a sin fadher MB 1: 173. " bredh pa honom wäl" PM XXXIX.
breþa
4) hölja, betäcka. lät bredha gatur mz gul wäfuium Bil 302. Fr 322. KLemming. 1862.">Al 7504. RK 1: 3337, 2: 195. " han sa ther thusanda sänga bredda (bäddade)" KLemming. 1862.">Al 8155.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • bredha ut ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᚽᚦᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
➞ See all works cited in the dictionary

Back