Breve

Old Swedish Dictionary - breve

Meaning of Old Swedish word "breve" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

breve
visst slags kortare skrivelse från det påvliga kansliet. wi hafwom undherstannet idhert bref, ludennes thet i ingha brefve hafva faat af vor heliga fadher paven Hist Handl 8: 20 (1464). ib. " the breffue vor helga fadher pawen haffwer skriffuit" BSH 3: 151 (1464). ib. Jfr bref.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᚽᚠᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Hist Handl
Historiska Handlingar till trycket befordrade af K. Samf. f. utg. af hdskr. rör. Skandinaviens historia. 1861 ff.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back