Brista

Old Swedish Dictionary - brista

Meaning of Old Swedish word "brista" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

brista Old Swedish word can mean:

brista
L.
brista
1) briSTa, gå i sönder, krossas. briSTer huld ok hudh RKningar om en för Sveriges LaghiSToria vigtig uRKund, den förlorade SödeRKöpings-Rätten. Af G. E. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SR 53. liuset braST Bu 12. braST en bro vnAllius. 1850--54.">Di hans riddarom ib 167. " braST eth biärgh. .. ok gik wällane elAllius. 1850--54.">Dir j biärgheno (moms. .. ruptus eructatVan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Ivt incenAllius. 1850--54.">Dium)" ib 429. ib 64, 155, 189, 197, 526. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 200. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 328. " hofwodh ankarit är bruSTit (fracta)" ib 2: 171. " gar naghor liider aff i barnom eller briSTer aff lidhi" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming 1--10. 1883--86.">LB 7: 100. - Bildl. hans lydhna är bruSTin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 191.
brista
2) utbriSTa, bryta fram. elder aff thera hiälme braST Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. STephens. 1849.">Iv 713.
brista
3) utbriSTa, plötsligt börja. han. .. braST i kärlexfulla taara Su 378. paulus. .. braST i at grata STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 202. STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 146. ST 461. " braSTh sara til ath gratha" Allius. 1850--54.">Di 230.
brista
4) briSTa (i fullgörande af bevisning). hwar Sum sik binAllius. 1850--54.">Dir thär til at han wil pröua vp a nokon thässa sak. briSTer sithan SD 1: 669 (1285, gammAl afskr.
brista
5) briSTa, fattas, tryta. enom pilagrim. .. braST coSTar Bu 174. ib 417. Bil 116. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 12, 197. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 59, 65, 123, 127, 140. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 82, 2: 155, 3: 225. Al 1752, 5252, 5269. " hwat honom briSTir j kärleksins nyttelikhet" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 350. " a minom wilia thz ekke briSTer" Al 7966. " thordyn ok lyghneel mon ey briSTa" ib 419. " nattin kom ok daghin braST" RK 1: 4129. " ey fatades ällir braST eth ordh aff Allo thy som gudh them loffwat haffde sik giffwa skolanAllius. 1850--54.">Dis" MB 2 56. " ath the wille latha icke thet mynSTa brySTa, ath inSTAllera honum som honum bör" BSH 5: 93 (1506).
brista
6) briSTa, förSummas, uraktlåtas, felas. bätra thz som förra braST MD 390. " Alt thet bätra ok vpräta som glömt är. forSumath äller bruSTet" HSH 19: III (1359).
brista
7) briST i, afvika från. solen skAl fore briSTa sin naturlig gang. .. en fabricius. .. wil ower giffwa sin herlighet MD (S) 264.
brista
1) utbriSTa, häftigt komma ut. honom braST swetten wth Va 41.
brista
2) fraMBryta, plötsligt uppkomma el. börja. braST wt mykit beskir (anger) Bil 455.
brista
3) påkomma. tik briSTer Alt annat wt RK 1: 3921. - Jfr utbriSTa.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • brysta. brister, brast, brusto, brustin),
  • brista i , utbrista, hastigt el. med ifver börja (tala). af hiärtans frögdh brast han i ok sagdhe Su 394.
  • brista sunder , sönderbrista. calcar. .. brast sundar i sma styke Bu 417. MP 2: 234. MD 17. Al 2368. RK 2: 2553. Jfr sunder brista.
  • brista up , brist upp, uppvälla. hans aþro brusto up Bu 532. " brast up än kälda" ib 71. ib 65, 188. Bil 361, 887. MB 1: 125.
  • brista ut ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᛁᛋᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back