Brista

Old Swedish Dictionary - brista

Meaning of Old Swedish word "brista" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

brista Old Swedish word can mean:

brista
L.
brista
1) brista, gå sönder, spricka, rämna. reffnar äller bristher skipeth söndher j starkom störm PMSkr 28. 3) plötsligt börja. med prep. i. cassandra primaj dotther. .. brast. .. i ath gratha oc ropa mz höga röst Troj 70. 5) fattas, fela, saknas. en (än) brister eth Prosadikter (Sju vise mäst B) 205. " tilbindher iac mic oc mina äpterkommanda thetta skipte opfylla. .. swa at här skal enkte i brysta" SD NS 3: 5 (1415). " mik brast mykit j thät aff ty som mik borde ath haffua paa mina hustrus vägna äpther her erik thuresson" Arfstv 54 (1461). hans nadh meente, at honom brast i hans nadhes räkinscap widh nio tusandh mark Lagerbring Saml 2: 252 (1450).
brista
6) brista (i), fela, mankera. lopers. lhan sagdhe at han wille liggia hundradha sinnom mz minne dotter om ena nat. .. wardhe iak swa nidhinger som brister ther eno sinne wti iak skal bana liffwe hans Prosadikter (Karl M) 260. Jfr: warder jak swa nidinger som brister thz eno sinne jak banan lifwe hans ib (Karl M B) 300 (Fnor. en ek fara fyrir niðing, ef hann freistar eigi. en ef eitt sinn skortir á þá týnir hann höfðdi sinu). 8) fatttas, fela, vara ngn brist el. lngt fel lmed (ngn). rätter anger ok idrogha ok (s)criftamal är alla bästa tingh ok nytta ok fulkomlikit aff huilko all wanskilsse ok alt thät människiona bryster drager ather PM 4: 35.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • brysta )
  • brista ut , genom bristning falla ut. slo han a hofwd swa fast at badin hans ögon brwsto wt Prosadiker (Karl M) 323 .- Jfr sunderbrista.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᛁᛋᛏᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Saml
Samlaren. Tidskrift utgifven af Svenska Literatursällskapets arbetsutskott. 1880 o. följ.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back