Broände

Old Swedish Dictionary - broände

Meaning of Old Swedish word "broände" (or broænde) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

broände (broænde)
broände, brohufvud. the beeladhe badhe malm oc bro ända (vid belägringen af Stockholm 1463) RK 3: 955. FH 4: 24 (1452). BSH 5: 210 (1507).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so broände may have also been written as broænde

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᚮᛅᚿᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back