Brödhbedlare

Old Swedish Dictionary - brödhbedlare

Meaning of Old Swedish word "brödhbedlare" (or brødhbedlare) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

brödhbedlare (brødhbedlare)
person som tigger om bröd, tiggare. varkunna. .. min stora fatigdoom som han oc hwar godh man dagligha kunno merkie, thät vi gangha thär ena at gaten som thuo bördbedler Arfstv 23 (1461). (Tänkbar men mindre tolig är en sing.-form brödhbidhil).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so brödhbedlare may have also been written as brødhbedlare

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -bedlar) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᚯᚦᚼᛒᚽᚦᛚᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back