Brodhir

Old Swedish Dictionary - brodhir

Meaning of Old Swedish word "brodhir" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

brodhir Old Swedish word can mean:

brodhir
L.
brodhir
1) broder, ss benämning på en förtrogen vän. "han heet konungin sin broder" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2437. ib 2438. - medlem av munk, orden, kloSTerbroder. een gudhlikir brodhir ST 153. brodher pedher fan hawen STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 10 (1475). bro pedher fan hawen her aath swartbrödra ib 9 (1475). pa renlifwes mans vegna bro niels moors ib 11 (1575). bro lauerens vicarius STb 1: 84 (1476). " han gaff sik til mindra brödhra liffnath SvKyrobr 23. "STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 176. STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: l179 (1490). - medlem av ett gille. sancti erix bröder STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 252 (1494). " gorde jak regenskap met hellge lickome broder oppo gilles vegna HLG 2: 129 (1525). ther haffwer jak almoggen gillens broderen til vethne ib. tha skole helge lychame broder ware näST ath lösa thet hws före fwlle peninge ib 3: 152 (1511). - Jfr delo-. fadhur-, gra-, gild-, gildis-, half-, hälgha likama-, kapitel-, karla-, konvents-, lek-, modhorsySTor-, mylnara-, mädh-, mässo-, ordins-, präSTa-, qvidh-, sam-, skiptis-, skola-, STiup-, svart-, svartq-, tanga-, thäniSTa-, thrätto-, ung-, unga-, ämbitis-brodhir samt hättobrödher. "

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • brodren MP 4: 176, dat. sing. bröder? Skotteb 418 (1468 ; Kämn). pl. brodher HLG 3: 152 (1511). ib 2: 129 (1525). med art. brodernen ib. brödrar ib 102.
 • brödhra Arfstv 43 (1461). brödera SJ 2: 179 (1490).
 • brödare SvT 91.
 • bryder: -ne HLG 3: 31 (1521). brydhra Priv f Sv st 61 (1400, avskr.). breder: -en HLG 3: 67 (1523). gen. pl. bröders Uppl Lagmansdomb 29 (1490). brodhers HLG 3: l152 (1511). dat. pl. bröderom HLG 2: l87 (1517), 100 (1521)),
 • brodhor barn
 • brodhor del
 • brodhor dottir ,
 • brodhor husfru
 • broders hustrv )
 • *brodhor kona
 • brodher-.
 • broders- GU C 20 s. 318),
 • *brodhorlös ,
 • brodhor son
 • bröd [e]rssöner STb 4: 334 (1513)),
 • *brödhra arf ,
 • *brödhra delar
 • brödre- )
 • *brödhra döter
 • brödhra kloster
 • bröder- SD NS 3: 118 (1416, äldre avskr.)),
 • *brödhra skipt ,
 • *brödhra skipte
 • brödhre- )
 • *brödhra stuva
 • *brödhra synir
 • brödersöner ib 203 (1492). bröders syner ib 173 (1489) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᚮᚦᚼᛁᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
HLG 2
Handlingar rörande Helga Lekamens Gille i Stockholm. II--IV. Erogata 1509--1528. Utg. av I. Collijn. 1923.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back