Brodhorskaper

Old Swedish Dictionary - brodhorskaper

Meaning of Old Swedish word "brodhorskaper" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

brodhorskaper Old Swedish word can mean:

brodhorskaper
och brodhorskap (bröder- Di 160 ; SO 4, 5, 102, 103 o. s. v. brödhir SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 4: 42 (1445)),
brodhorskaper
1) broderskap, broderligt förhållande. natwrliken brodherskaper Gren. 1875.">LfK 49. " loffwade hwar annan broderskap" Di 62. ib 160. " i fast beswaren broderskap" BSH 4: 188 (1495). MB 2: 128, 262, 275. onth brödherschap SO 115.
brodhorskaper
2) brödraskap, gille, skrå. " wi. .. hawom os badhen ingiwit til nydala clostre i rettan ordansins brodherskap" SD NS 1: 565 (1406). ib 2: 419 (1411). wy alle anamom sama anDirs kayris ok hans hustru marghitte til wart brödhirskap SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 4: 42 (1455). nagan aff broderschapit SO 103. ib 4, 5.
brodhorskaper
3) rät och pligt såSOm medlem af ett brödraskap. nyuther han burskap tha nyuthe brodherskap SO 63. ib 102. holle borgeschapit ock brödherschapit vppe ib 103. " wi (abbot och konvent) gifvum edher andeligit broderskap med oss" DD 1: 139 (1487, eft. aftr. fr. 1734). fför huilkit förscrifuit brödhirskap ok fryheet the hafua gifuit conuenteno tw hundrada mark SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 4: 42 (1455).
brodhorskaper
4) ss titel: broderlighet. bidhiom vi idhan brodhirskap Gr 286, 316. - Jfr äMBitis brodhorskap samt brödhra skap.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • brodhur- Gr 409.
  • brodhirbrodher-.
  • broder- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᚮᚦᚼᚮᚱᛋᚴᛆᛕᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
➞ See all works cited in the dictionary

Back