Brodhorskaper

Old Swedish Dictionary - brodhorskaper

Meaning of Old Swedish word "brodhorskaper" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

brodhorskaper
och brodhorskap, n. (brodher-. bröder- JMPs 164, 165, 167 etc.) 2) brödraskap, klosterorden. begynna eeth brödherskap som skal kallas ihesu christi oc jomffru marie brödherskap JMPs 167. 3) medlemskap i en munkorden; rättighet och skyldighet i likhet med en medlem av munkorden. Se Sdw 2: 1203. hedherlike män aboten oc conuenten j juluttom the hafua gifuit mik (ɔ: Kadhrin Philiupsdotter) brodherscap meth sua skyäl at the sculu besörghia mik mino födho sua länge som jak lifuer Gadolin Pants 282 (1394).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛒᚱᚮᚦᚼᚮᚱᛋᚴᛆᛕᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
Gadolin Pants
A. W. Gadolin, Pantsättning af jord enligt medeltida svensk landsrätt. Med en bilaga af förut otryckta urkunder från perioden 1351--1400. 1909.
➞ See all works cited in the dictionary

Back